Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

1F 1F Menadżerski

Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 7:45- 8:30 rel MM A16 mat_r-1/2 JT A7
mat-2/2 #m2 A10b
hit LA A10b mat_r-1/2 JT A7
mat-2/2 #m2 A16
g.w. BM A11
2 8:35- 9:20 chem MG A14 ang_r-1/2 DM A9
ang_r-2/2 TI A15
fiz Wo A6 mat_r-1/2 JT A7
wos_r-2/2 AW A13
hit LA A10b
3 9:25-10:10 mat_r-1/2 JT A7
wos_r-2/2 AW A16
ang_r-1/2 DM A16
ang_r-2/2 TI A15
niem-1/2 #n5 A2a
fr-2/2 JM A18
ang_r-1/2 DM A10a
ang_r-2/2 TI A15
pol MU A20
4 10:15-11:00 pol MU A20 wf-1/2 PP sg2
wf-2/2 GR sg1
hist AW A13 pol MU A20 mat_r-1/2 JT A7
mat-2/2 #m2 A16
5 11:20-12:05 pol MU A20 wf-1/2 PP sg1
wf-2/2 GR sg2
ang_r-1/2 DM A12
ang_r-2/2 TI A15
geog_r BM A11 inf-1/2 WK A8
wf-2/2 GR sg1
6 12:10-12:55 hist AW A10b niem-1/2 #n5 A20
fr-2/2 JM A18
biol RK A11 geog_r BM A11 wf-1/2 PP sg1
inf-2/2 WK A8
7 13:00-13:45   eb LA A10b rel MM MCI   muzyka JS A5
Plan obowiązuje od 20. maja 2024 r.
Wydrukuj plan lekcji
Aktualizacja: 19.05.2024 12:33