Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

4Ap 4A (4 letnie)

Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 7:45- 8:30 ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
pol WW AA ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
fizyka_r-1/3,3/3 #fi1 A6
fizyka_r-1/3,3/3 #fi1 A6
~K.INF-matura~
2 8:35- 9:20 mat_r MJ A9 inf_r-1/2,2/2 #ir1 A8
inf_r-1/2,2/2 #ir1 A8
pol WW AA pol WW AA wf ZA sg1
3 9:25-10:10 wf ZA sgf fr-1/2 #fr4 A18
niem-2/2 WJ A8a
mat_r MJ A9 ang-1/3 #a2 A18
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
g.w. TI A15
4 10:15-11:00 wf ZA sgf ang-1/3 #a2 MCI
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
rel MM A12 mat_r MJ A9 pol WW AA
5 11:20-12:05 prog_prak-1/2 PB A8
fiz_rozw-2/2 RM A6
ang-1/3 #a2 MCI
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
ang_r-2/3,3/3 #a1 A15
hist LA A10b hist LA A10b fr-1/2 #fr4 A18
niem-2/2 WJ A8a
6 12:10-12:55 fizyka_r-1/3,3/3 #fi1 A6
fizyka_r-1/3,3/3 #fi1 A6
mat_r MJ A9 mat_r MJ A9 rel MM A18 mat_r MJ A9
7 13:00-13:45 ~J.POL~     inf_r-1/2,2/2 #ir1 A8
inf_r-1/2,2/2 #ir1 A8
~K.INF~
8 13:50-14:35         ~K.INF~
Plan obowiązuje od 30. stycznia 2023 r.
Wydrukuj plan lekcji
Aktualizacja: 27.01.2023 12:51