LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

1A

Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 fr-2/2 #fr1 A3 wf-1/2 PP sgf niem-1/2 WJ A4 fr-2/2 #fr1 AA  
2 8:50- 9:35 ang-1/2 ZK A4
ang-2/2 JM A2
wf-1/2 PP sg2 pol ŚB A18 hist Ma A12 niem-1/2 WJ A7
3 9:40-10:25 wdż MU A20 mat MJ A9 hist Ma A12 pol ŚB A18 mat MJ A9
4 10:45-11:30 chem MW A1 rel xK A20 p.prz. PR A20 wos LA A10b mat_r MJ A9
5 11:35-12:20 pol ŚB A18 geog BM A11 mat MJ A9 ang-1/2 ZK A15
ang-2/2 JM A10a
rel xK A20
6 12:25-13:10 pol ŚB A18 eb LA A10b wok CM A10a mat MJ A9 fiz RM A6
7 13:15-14:00 ang-1/2 ZK A4 inf-1/2 PB A8
ang-2/2 JM A14
wf-2/2 #w1 sg1 wf-1/2 PP sg1
wf-2/2 #w1 A17
g.w. MJ A9
8 14:05-14:50   inf-2/2 PB A8 wf-2/2 #w1 sg1 biol AC A2 p.prz. PR A19

TESTOWY PLAN ZAJĘĆ.
Obowiązuje od 15. stycznia 2018 r.


Wydrukuj plan lekcji
Aktualizacja: 13.01.2018 23:03