Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekty naukowe - Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Lekcje inne niż wszystkie

W dniu 14 grudnia 2016 roku klasa II A odbyła wycieczkę edukacyjną do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nowoczesna infrastruktura, laboratoria wyposażone w  wysokiej klasy urządzenia, najnowocześniejsze technologie zrobiły na nas duże wrażenie.
     Zaproszono nas do Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii, gdzie w czystym pomieszczeniu, czyli takim w których powietrze jest nieustannie filtrowane i nie ma praktycznie żadnych zanieczyszczeń, pracuje specjalistyczny sprzęt do wytwarzania nanostruktur MBE (molecular beam epitaxy) oraz kontroli, analizy składu - skaningowy mikroskop elektronowy oraz spektrometr masowy TOF-SIMS. Z kolei w Laboratorium Kriomagnetycznym prowadzi się badania transportu elektronowego w wytworzonych strukturach półprzewodnikowych.

"Sprawni obywatele"

Od marca do grudnia 2016 roku uczniowie klas humanistycznych Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie uczestniczą w projekcie "Sprawni obywatele". Projekt autorstwa naszego absolwenta Dawida Szczepankiewicza ma na celu podniesienie świadomości prawnej wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców naszej placówki. W ramach działań prowadzonych przez Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej młodzież klas drugich i trzecich uczestniczy w comiesięcznych zajęciach prowadzonych przez edukatora prawnego Gabrielę Szczepkowicz. Nauczyciele brali udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez koordynatorów projektu w trakcie, których poradą służyła Pani mecenas Katarzyna Wielgos-Szpyt. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliła się ona także z rodzicami w czasie listopadowej wywiadówki. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli na wakacjach młodzież zwiedziła Sejm, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Trybunał Konstytucyjny Za sprawą naszych edukatorów byliśmy na rozprawie karnej w sądzie rejonowym w Rzeszowie i mieliśmy możliwość oglądnięcia filmu autorstwa więźniów zakładu karnego w Załężu. Obecnie połączone siły nauczycieli, rodziców i uczniów dzięki uprzejmości pracowników sądu rejonowego w Strzyżowie nagrały w ramach konkursu symulację rozprawy karnej.
22.11.2016

Angielski na żywo

LO w Strzyżowie - szkoła współpracująca z native speakerami


Chyba nikogo nie trzeba już dziś przekonywać, jak ważny w nauce języka obcego jest kontakt z żywym językiem oraz jego rodzimym użytkownikiem. Nic nie pomaga tak skutecznie przełamywać bariery strachu przed mówieniem w języku obcym, jak swobodna konwersacja z native speakerem. Lekcje prowadzone w obecności native speakera nabierają cech autentyczności i w naturalny sposób wciągają w komunikację w języku obcym. Stanowią mocny środek motywujący do nauki języka obcego nadając jej sens poprzez uświadomienie sobie faktu, że jesteśmy w stanie skutecznie komunikować się, rozumieć i być rozumianym przez rodzimego użytkownika języka, którego uczymy się w szkole.

Warsztaty Biotechnologiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 14 maja 40 - osobowa grupa uczniów z klas Ic i IIc biol. – chem. pod opieką nauczycieli: M. Gągorowskiej, K. Mazur i K. Ossowskiej uczestniczyła w Warsztatach Biotechnologicznych organizowanych przez Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Warsztaty obejmowały krótkie prelekcje oraz pokazy laboratoryjne przygotowane przez pracowników Instytutu oraz studentów z Koła Naukowego Bio - Tech. Ponadto mieliśmy okazję samodzielnie, pod okiem fachowców, wykonać wiele doświadczeń z wykorzystaniem dostępnej nowoczesnej aparatury badawczej oraz dokonać wielu obserwacji mikro- i makroskopowych. Na koniec zajęć każda szkoła otrzymała pamiątkowe Zaświadczenie Uczestnictwa w Warsztatach.
22.05.2014

XXI Seminarium "Wybrane problemy chemii"

W dniu 14 lutego 2014r. na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się organizowane przez Wydział Chemiczny XXI Seminarium pt. "Wybrane problemy chemii". Skierowane było do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Wzięło w nim udział 10 uczennic z drugiej i trzeciej klasy naszej szkoły wraz z panią Małgorzatą Woźnicką, która ten wyjazd zorganizowała.

« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »