Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Przedsiębiorczość drogą do sukcesu

– konferencja edukacyjna w strzyżowskim liceum ogólnokształcącym


„Przedsiębiorczość drogą do sukcesu” – to hasło przewodnie zorganizowanej przez strzyżowski Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP konferencji edukacyjnej, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018 roku w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.
W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie miejscowych szkół – Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych, którzy wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.
Jako pierwszy o rozwoju przedsiębiorczości w Polsce mówił dr Tomasz Wójtowicz, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wykorzystując prezentację przedstawił przemiany polskiej przedsiębiorczości na przestrzeni poszczególnych lat począwszy od roku 1989. W swoim wystąpieniu nawiązał także do rozwoju przedsiębiorczości w powiecie strzyżowskim oraz do trudnej historii gospodarczej miasta.

WARSZTATY W RAMACH ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2018 W STRZYŻOWSKIM LICEUM

W dniu 15 listopada 2018 r. w strzyżowskim Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza odbyły się warsztaty pt. „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”, których celem było kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodych osób.
Doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie zagrał z uczniami w grę „Chłopską szkołę biznesu”, która rozwija umiejętności przedsiębiorcze oraz kompetencje społeczne graczy. Każdy z uczestników wcielił się w rolę jednego z andrychowskich rzemieślników: kowala, piekarza lub tkacza a zadaniem do wykonania była produkcja towarów, sprzedaż i prowadzenie wypraw handlowych w celu zebrania jak największego majątku.
Dla młodzieży, która bardzo zaangażowała się w grę oprócz fajnej zabawy była to oryginalna forma nauki współpracy w grupie, prowadzenia negocjacji czy umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych.
Przedsięwzięcie, które było wspólną inicjatywą Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie oraz Szkolnego Ośrodka Kariery w miejscowym liceum, wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018 - międzynarodowej kampanii, której ideą jest podejmowanie działań przyczyniających się do promocji i rozwoju przedsiębiorczości.

Autor tekstu i zdjęć: Urszula Drogoń, specjalista ds. rozwoju zawodowego w OSZ Strzyżów
27.11.2018

Studia w Wielkiej Brytanii

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie odbyło się spotkanie studenta z Wielkiej Brytanii z uczniami naszej szkoły. Miało ono na celu przybliżenie uczniom możliwości podjęcia studiów za granicą. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami rekrutacyjnymi oraz warunkami studiowania w Wielkiej Brytanii. Przedstawiona została również oferta organizacji EDU4U - Freeeducation consulting w zakresie pomocy przy aplikowaniu i podejmowaniu studiów za granicą.
17.04.2018

Targi Pracy w Strzyżowie już po raz czwarty

W dniu 12 kwietnia 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie odbyła się czwarta edycja Targów Pracy. Zorganizowane zostały przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie przy współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie i Zespołem Szkół Technicznych.Ideą przewodnią targów stało się stworzenie płaszczyzny, na której pracodawcy oraz osoby zainteresowane podjęciem pracy, stażu lub praktyk będą mogli skonfrontować wzajemne oczekiwania i wymagania. Najchętniej odwiedzane były przez uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy już niebawem staną się aktywnymi uczestnikami rynku pracy. Organizacja targów to efekt kilkuletniej współpracy Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych z Punktem Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie i Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie.
17.04.2018

Rynek pracy dla absolwentów szkoły

W dniu 9 marca 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie odbyły się zajęcia dla uczniów klas trzecich, które poprowadzili przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie i Punktu Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie. W trakcie zajęć przedstawiona została obecna sytuacja oraz kierunki zmian na rynku pracy zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Omówiona również została oferta Powiatowego Urzędu Pracy, Punktu Pośrednictwa Pracy i Ośrodka Szkolenia Zawodowego skierowana do przyszłych absolwentów szkoły.
Mimo, że uczniowie klas maturalnych pragną poszerzać wiedzę,podejmując studia na uczelniach wyższych, mają świadomość, jak ważne jest zdobycie doświadczenia zawodowego i kwalifikacji praktycznych dla właściwego funkcjonowania na rynku pracy.Główna uwaga uczniów skierowana była na możliwość podjęcia stażu oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.
Liceum Ogólnokształcące prowadzi stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie, Punktem Pośrednictwa Pracy i Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy, m.in. poprzez konsultacje, organizowanie zajęć oraz realizowanie projektów dla młodzieży.
DORADCA ZAWODOWY: Regina Pelczar
19.03.2018

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »