Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

e-zadania.pl

Pod adresem http://www.e-zadania.pl/ można znaleźć rozbudowany serwis przeznaczony dla uczniów interesujących się matematyką - od szkoły podstawowej aż po maturzystów. Prowadzi go Wiesław Ziaja, nauczyciel matematyki z V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie.
Lista zagadnień obejmuje ok. 40 pozycji z różnych działów matematyki. Po wybraniu tematu, przechodzimy do kilkuminutowego filmu, w którym tłumaczony jest sposób rozwiązania zadania. To po prostu wykład, który można kilkukrotnie powtórzyć, jeśli jest nie do końca rozumiany.Pod koniec ubiegłego roku serwis został wyróżniony w międzynarodowym konkursie MEDEA Awards 2011, który wspiera innowacyjność oraz promuje wykorzystanie mediów do celów edukacyjnych.
07.03.2012

Próbna Matura z matematyki

W dniu 7.03.2012 r. w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin maturalny z matematyki przygotowany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. Nowością w stosunku do egzaminów próbnych przygotowanych i przeprowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w 2009 i 2010 roku jest fakt, że prace uczniów zostaną ocenione w szkole przez nauczycieli. Nauczyciele zapoznają się ze schematami oceniania, co umożliwi zastosowanie szczegółowych kryteriów (takich, jakie stosują egzaminatorzy) do oceny prac uczniów.
Lekcje w tym dniu będą skrócone o 15 min. i rozpoczną się od godz. 11:00 .
Szczegółowy harmonogram został wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń.
01.03.2012

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012

Prosimy o pobranie, wydrukowanie i wypełnienie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2011/2012.

Deklaracje do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 na  stonie OKE w Krakowie

Termin składania deklaracji mija 30 września 2011r.

Osoby posiadające opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie dostosowania warunków
i formy przeprowadzania egzaminu... (dysleksję rozwojową) proszone są o dostarczenie w/w opinii wraz z wnioskiem o dostosowaniu warunków egzaminu wraz z wypełnioną deklaracją.

15.09.2011

Ogłoszenie dla maturzystów

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000_12_Komunikaty/dostosowanie_matury_12.pdf oraz harmonogramem egzaminu maturalnego w 2012 roku http://www.cke.edu.pl/images/stories/0000000_Matura_2012/harmonogram_egzam_25_08_11.pdf

Informacja dostępna również na tablicy ogłoszeń na I piętrze.
13.09.2011

Poprawkowy Egzamin Maturalny

W dniu 23.08.2011 odbędzie się poprawkowy egzamin maturalny.

harmonogram:

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00

1. Język polski - sala 1 (A3)
2. Matematyka - sala 2 (Aula)
3. Język angielski - sala 3 (A7)
4. Język niemiecki - sala 4 (A9)
19.08.2011

« poprzednia 1 2 3 następna »