LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie