Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XI Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji w LO w Strzyżowie

12 marca 2011r. w LO w Strzyżowie odbył się etap powiatowy XI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.
W etapie tym wzięło udział 30 uczniów z klas:
  • 1A, 1B - poziom I
  • 2A, 2B - poziom II
Uczniowie z obu poziomów mieli za zadanie rozwiązać 5 zadań w czasie 150 minut.

Zobacz...Komisja konkursowa na etapie powiatowym pracowała w składzie:
  • mgr Maria Cieplińska
  • mgr Beata Jamróg
  • mgr Tomasz Jakubasz
  • mgr Jerzy Moskal

Organizatorami etapu powiatowego konkursu w LO w Strzyżowie są: mgr Maria Cieplińska oraz mgr Jerzy Moskal.

Wszystkim uczniom, którzy brali udział w etapie powiatowym życzymy sukcesów w etapie rejonowym oraz finale XI Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. Franciszka Leji.
15.03.2011