Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ogłoszenie dla uczniów klas maturalnych - wyjazdy studyjne i do uczelni wyższych

Prosimy uczniów klas maturalnych, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w wyjazdach studyjnych i wyjazdach do uczelni wyższych (Rzeszów, Kraków lub Warszawa) o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

5 grup 10-cio osobowych-trasa Strzyżów-Kraków
 • grupa 1  – zwiedzanie wydziału polonistyki na  Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Biblioteki Jagiellońskiej – zapoznanie z literackimi zabytkami literatury polskiej.
 • grupa 2 - zwiedzanie Muzeum Czartoryskich oraz Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie
 • grupa 3 - zwiedzanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • grupa 4 – zwiedzanie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • grupa 5 – zwiedzanie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zabytków Krakowa

5 grup 10 osobowych–trasa Strzyżów-Warszawa - Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, uczelni wyższych oraz zabytków Warszawy

 • grupa 1,2,3 – zwiedzanie Starówki oraz uczelni wyższych w Warszawie
 • grupa 4,5 – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego


5 grupy 10 osobowych–Strzyżów-Rzeszów data wyjazdu
 • grupa 1,2,3,4,5 – zwiedzanie Rzeszowa, Trasy Podziemnej oraz Targi Edukacyjne na Podpromiu


Warunki uczestnictwa:

 • uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej w sekretariacie szkoły
 • jedna osoba może uczestniczyć w nie więcej niż dwóch wyjazdach
 • w przypadku większej liczby chętnych osób zostanie przeprowadzona rekrutacja
 • zgłoszenia przyjmowane do 25.03.20011


15.03.2011