Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dni Otwarte Instytutu Geografii

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


23 kwietnia uczniowie klas drugich o profilach z rozszerzoną geografią uczestniczyli w dniach otwartych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Odbyły się tam zajęcia, które miały na celu pokazanie jak wygląda nauka na tej uczelni. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich udała się na wycieczkę krajoznawczą w obrębie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podążaliśmy „Szlakiem skałek Twardowskiego”.
Jest to krótki jednak bardzo malowniczy szlak wiodący między licznymi skałkami, przez pozostałości fortu do zalanego kamieniołomu wapieni na Zakrzówku. Uczestniczyliśmy w zajęciach w ramach GIS wykorzystując techniki multimedialne oraz warstwowanie geograficzno-tematyczne. Odbyło się spotkanie
z podróżnikiem, który opowiadał o swoim pobycie w Iranie. Uczestniczyliśmy również w konkursie i zdobyliśmy nagrody.
Druga grupa została na uczelni. Zobaczyliśmy tam laboratoria , w których studenci wykonują doświadczenia z dziedziny geomorfologii. Uczestniczyliśmy w badaniach dendrochronologicznych, które dotyczyły obliczania przyrostu rocznego korzeni drzew. Odbył się też wykład z meteorologii,
na którym pokazano nam jak przewidzieć pogodę. Główną atrakcją było wyjście na dach uniwersytetu, z którego widok był na całą okolicę. To właśnie tam obserwowaliśmy i rozpoznawaliśmy chmury.
Po zajęciach odbytych na Uniwersytecie Jagiellońskim postanowiliśmy spędzić trochę czasu spacerując po starych ulicach Krakowa.
30.04.2014