Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

English ACE 2014 - XIV edycja

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego


English ACE jest ogólnopolskim konkursem języka angielskiego, organizowanym od wielu lat przez firmę Łowcy Talentów Jersz. W bieżącym roku szkolnym konkurs miał miejsce 12 marca 2014r.
W Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie łącznie zgłosiło się do testu 36 osób, w tym w wersji Junior wzięło udział 21 uczniów klas pierwszych, a do poziomu Student przystąpiło 6 uczniów z klas drugich i 9 uczniów klas trzecich.
Stopień trudności konkursu jest bardzo wysoki ze względu zarówno na szeroki zakres materiału obejmujący różnorodne zagadnienia gramatyczne, leksykalne oraz treści kulturoznawcze, jak i na skomplikowaną formę. Test konkursowy jest testem wielokrotnego wyboru i składa się z 28 zadań z odpowiedziami A, B, C i D, z których każda może być prawdziwa lub fałszywa. Na wstępie uczeń otrzymuje 112 punktów, po jednym na każdą możliwą odpowiedź. Jeśli udzieli poprawnej odpowiedzi, uzyskuje dodatkowy punkt, za brak odpowiedzi przyznaje się 0 punktów, a za odpowiedź nieprawidłową uczeń traci 1 punkt.
SUKCESY
Uczeń klasy 1C Kamil Strzępek uzyskał bardzo wysoki wynik 84,375%, zajmując drugie miejsce w województwie i siódme w kraju. Organizatorzy przyznali Kamilowi nagrodę rzeczową B2 o wartości 200zł.
Duży sukces odniósł także Tomasz Leśniak z klasy 1C, który zajął 9 miejsce w województwie.

W pierwszej dziesiątce w województwie znalazło się aż pięciu uczniów klas drugich: Kajetan Kruczek z 2B – miejsce czwarte, Piotr Ryzak z 2A – miejsce piąte, Dawid Wojtuń z 2D – miejsce szóste, Mateusz Machowski z 2A – miejsce ósme i  Sylwia Bryda z 2B – miejsce dziewiąte.

W kategorii klas trzecich w pierwszej dziesiątce w województwie znaleźli się Aneta Kwolek z klasy 3G – miejsce trzecie i Piotr Bliźniak, uczeń klasy 3B - miejsce szóste.

Dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki szkolna komisja konkursowa przygotowała nagrody w postaci materiałów do nauki języka angielskiego ufundowanych przez Księgarnię Bookland z Rzeszowa oraz wydawnictwo Pearson. Serdecznie dziękujemy Sponsorom.
Wszyscy uczestnicy otrzymują od organizatorów dyplom uczestnika. Zostaną również nagrodzeni odpowiednio ocenami bardzo dobrymi i celującymi z języka angielskiego.
    
Szkolna komisja konkursowa
Beata Wójcik
Karina Zając
B.Wójcik
28.04.2014