Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Matematyka i fizyka dla każdego przez zabawę do wiedzy”


„Jest rzeczą w pełni oczywistą, że rozumowania matematyczne,
które zostały rozwinięte, mają wielką moc i użyteczność dla fizyków.
Z drugiej strony, czasami rozumowania fizyków są użyteczne dla matematyków.”

/Richard Feynman/W dniu 19 lutego br. w naszej szkole odbyła się VI edycja Turnieju Matematyczno – Fizycznego – „Matematyka i fizyka dla każdego przez zabawę do wiedzy”.
Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Starosta Powiatu Strzyżowskiego Robert Godek, który zaszczycił nas swoją obecnością.

Celem turnieju jest: popularyzowanie matematyki i fizyki wśród uczniów, wskazywanie sytuacji wymagających odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji. Ponad to pragniemy rozwijać szeroko rozumianą współpracę naszej szkoły z gimnazjami.

Przebieg turnieju nadzorowała komisja w składzie: przewodnicząca – Pani dyr. Zofia Zając oraz członkowie - Panie Beata Jamróg, Renata Szaro – nauczycielki LO oraz Panie Krystyna Michoń, Anna Bednarz – nauczycielki Gimnazjum.

W tegorocznej edycji turnieju udział wzięły trzyosobowe drużyny z Gimnazjum w Dobrzechowie, Frysztaku, Godowej, Gwoźnicy Górnej, Lutczy, Strzyżowa, Wielopola Skrzyńskiego, Wiśniowej, Wysokiej Strzyżowskiej.

Drużyny rywalizowały w trzech konkurencjach.
Na początku zaprezentowały swoje umiejętności z zakresu eksperymentowania – Doświadczenia pokazowe z fizyki.

Mieliśmy okazję zobaczyć oraz wysłuchać komentarzy do następujących doświadczeń: Zasada działania pompy próżniowej, Rozładowanie ciała naelektryzowanego przez iskrę, Cieplne działanie iskry, Uzyskanie łuku elektrycznego, Zjawisko odbicia i załamania światła, Kula plazmowa, Wyznaczanie długości fali dźwiękowej w powietrzu, „Niezbędnik turysty”, Sprawdzanie czy woda jest opornikiem, Przelewanie z naczynia do naczynia dwóch cieczy o różnych gęstościach.

Następnie uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z matematyki, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Każdy z nich indywidualnie pracował na wynik drużyny.

Etap III turnieju to rozgrywki zespołowe, w trakcie których drużyny rozwiązywały zadania problemowe, logiczne, zagadki wymagające użycia wiedzy z matematyki i fizyki. Zadania przygotowane zostały przez organizatorów w formie pokazu multimedialnego.

Najlepszą drużyną okazał się zespół z Gimnazjum w Wiśniowej w składzie: Magdalena Ząbik, Michał Krasnopolski, Andrzej Sułkowski. II miejsce zajęła drużyna z Frysztaka, zaś III miejsce drużyna ze Strzyżowa.

Nagrodą za zwycięstwo były wysokiej klasy kalkulatory naukowe. Pozostali gimnazjaliści otrzymali nagrody pocieszenia (również kalkulatory) oraz dyplomy uczestnictwa a ich opiekunowie podziękowania za doskonałe przygotowanie uczniów do turnieju.

Sponsorem nagród był Dyrektor LO w Strzyżowie – Pan Zbigniew Hołówko, zaś za stronę merytoryczną turnieju oraz jego organizację odpowiedzialni byli: Maria Cieplińska, Marta Rybczyk oraz Jerzy Moskal.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom wspaniałej postawy


Zobacz zdjęcia w galerii »
Organizatorzy turnieju.
22.02.2011