Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XIX Wojewódzki Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę"

Uczennice klasy 1B - Edyta Niewiarowska i Agata Tokarska zajęły II i III miejsce w województwie za pracę zbiorową i multimedialną. Uczennice uzyskały dyplomy i listy gratulacyjne od wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz - Śmigielskiej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa.
B.Mazur
04.06.2012