Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Młodzieżowy Klub Miłośników Kultury

Młodzieżowy Klub Miłośników Kultury powstał w 2007r. z inicjatywy uczniów, którzy chcieli "coś" robić po lekcjach. Swoją działalność rozpoczęliśmy wyjazdem do Filharmonii Rzeszowskiej.

W listopadowy piątkowy wieczór z liczną grupą melomanów (ok. 70 uczniów) z naszego liceum pojechaliśmy na koncert muzyki klasycznej. Dzięki dofinansowaniu z budżetu szkoły możemy cyklicznie brać udział w koncertach.Uczniowie również mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w różnych dziedzinach kultury, a  udział w eliminacjach szkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady Artystycznej – historia sztuki, rozwijanie swoich zdolności muzyczno-wokalnych poprzez udział w koncertach, (min. festiwal piosenki obcojęzycznej, karaoke, koncert piosenek Marka Grechuty. Mogą rozwijać swoje zdolności plastyczne poprzez udział w ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i szkolnych konkursach plastycznych oraz indywidualnych konsultacjach z rysunku i malarstwa,.udział w konkursach fotograficznych i plenerach. Uczniowie mają możliwość prezentacji swojej twórczości w różnych instytucjach kultury w Strzyżowie, Rzeszowie a także w Krakowie. Młodzieżowy Klub Miłośników Kultury organizuje raz w roku prezentacje wybranych kultur świata w formie multimedialnej połączonej z dramą.

Organizujemy również akcje pomocy zwierzętom.

Wszystkich chętnych zapraszamy do Młodzieżowego Klubu Miłośników Kultury. Jesteśmy otwarci na różne propozycje spędzania wolnego czasu.
Bożena Baranowska - opiekun
09.08.2010