Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z rodzicami

W dniu 14 lutego 2010 r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie wywiadowcze z rodzicami.
Na spotkaniu należy m.in. przedstawić następujące informacje:
  • Poinformować rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.
  • Zapoznać rodziców z wynikami próbnej matury, zaprezentować podjęte przez nauczycieli działania służące wsparciu maturzystów - wych. kl.III.
  • Zapoznać rodziców z treścią zaleceń Kuratorium Oświaty dla szkół dotyczącym zapobieganiu zachorowań na grypę A/H1N1.
  • Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat: Matura z relaksem wych. kl.III. (materiały u pani pedagog B. Modliszewskiej)
  • Przeprowadzić z rodzicami dyskusję nt. sposobów ich aktywizacji w życie szkoły, form współpracy, wypracować stosowne wnioski (przekazać je w formie pisemnej dyrektorowi szkoły) - wych. kl.I i II.

Zofia Zając - wicedyrektor
09.02.2011