Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

W dniu 11 lutego 2011 o godz. 13.15 odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej. Porządek posiedzenia w księdze zarządzeń, która znajduje się w recepcji szkoły.
Zofia Zając - wicedyrektor
08.02.2011