Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Świadectwa Dojrzałości Społecznej

     W dniu 15 listopada 2010 w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Świadectw Dojrzałości Społecznej tym uczniom, którzy wzięli udział w akcji popularyzacji krwiodawstwa wśród młodzieży pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie, Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK oraz Reginalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Ponieważ uroczystość dotyczyła roku szkolnego 2009/2010, nie mogliśmy bezpośrednio w niej uczestniczyć, jako że wszyscy honorowi krwiodawcy - uczniowie LO oddający krew w tamtym okresie, dzisiaj są już absolwentami.
Dlatego też w imieniu obu strzyżowskich szkół ponadgimnazjalnych Świadectwa Dojrzałości Społecznej odebrali przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych wraz z opiekunem SU ZST Mariuszem Wilczewskim i Dyrektorem ZST Adamem Witkiem.

Owe zaszczytne wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie LO:
1. Krzysztof Żydzik
2. Janusz Piotrowski
3. Michał Lubelczyk
4. Aleksandra Zimny
5. Marietta Jarosz
6. Rafał Flaga
7. Jakub Polański
8. Jaromir Jakobsze
9. Ewelina Błądzińska
10. Marcin Dziadek
11. Katarzyna Żybura
12. Katarzyna Kumor
13. Edyta Betleja
14. Wojciech Urbowicz
15. Dawid Szczepankiewicz
16. Aneta Środoń
17. Monika Rykała
18. Mariola Wnęk
19. Sławomir Przewoźnik
20. Andżelika Pelczar
21. Katarzyna Sojka
22. Piotr Michoń
23. Mateusz Moskwa
24. Natalia Borek

Wszystim wyżej wymienionym serdecznie gratuluję i zapraszam do Szkoły po odbiór Świadectw
opiekun Szkolnego Koła HDK

M. Czarnik
M. Czarnik
19.11.2010