Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada dla szkół ponadpodstawowych
pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Trzy uczennice – Agata Łuszczki (kl. 2B), Zuzanna Soja (kl. 2B), Nadia Wojnarowska (kl. 2B), - zakwalifikowały się jako zespół do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. II etap odbędzie się 7 marca 2023r. w Rzeszowie.
Udział w olimpiadzie jest zwieńczeniem realizowanego w szkole projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który ma za zadanie kształtować świadomość młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Opiekun uczennic: Regina Pelczar

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus
13.01.2023