Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO,
pod hasłem: NAKRĘCENI PRZEZ WIESZCZA

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem: NAKRĘCENI PRZEZ WIESZCZA, wpisujący się w obchody Jubileuszu 110-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a także w VII edycję „Potyczek Mickiewiczowskich” został rozstrzygnięty.

Konkurs, którego organizatorem było Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie wraz z Powiatem Strzyżowskim oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, skierowany był do uczniów klas 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego i przeprowadzony został w formie dwóch turniejów: recytatorskiego i muzycznego.
Bardzo cieszy fakt, że w zmaganiach konkursowych wzięło udział 26 uczestników, którzy swoimi prezentacjami konkursowymi pokazali, iż wartości głoszone przez naszego narodowego wieszcza biskie są także współczesnej młodzieży.
W imieniu Organizatorów pragniemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom podziękować za udział w konkursie, pogratulować wyników i życzyć dalszych artystycznych sukcesów.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę członków Jury, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas, oceniając wystąpienia uczestników konkursu.

Jury w składzie:
Aleksandra Fiołek-Matuszewska – dyrygent, nauczyciel teorii muzyki (przewodnicząca w turnieju poezja śpiewana);
Marta Burka – aktorka i choreograf (przewodnicząca w turnieju recytatorskim);
Członkowie:
Joanna Nawojka – instruktor teatralny;
Janusz Strzępek – nauczyciel muzyki;
Anna Słowik – dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie;
nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie: Barbara Śliwa, Violetta Wietecha, Urszula Mendelowska, Karina Zając, Mirosław Czarnik,
postanowiło:
w Turnieju recytatorskim (kategoria szkoły ponadpodstawowe) przyznać:
I miejsce - Bartoszowi Jajeśnicy;
II miejsce – Kacprowi Fąfarze;
III miejsce – Kamili Sieczkowskiej
Natomiast w kategorii szkoły podstawowe postanowiono przyznać:
I miejsce – Zofii Strzępek i wyróżnienie, które otrzymuje: Milena Pas.

W Turnieju muzycznym, w żadnej z kategorii Jury nie przyznało I miejsca.
W kategorii szkoły ponadpodstawowe:
II miejsce zdobyła Karolina Winiarska; III miejsce – Nikoleta Kliś, a wyróżnienie – Natalia Długosz.
Natomiast Dominice Sikorze przyznano II miejsce w kategorii szkoły podstawowe.

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratuluje nagrodzonym.
Jednak z przykrością stwierdza, że wśród nadesłanych prezentacji, siedem nie spełniało wymagań konkursowych (teksty poetyckie nie były wygłaszane z pamięci, piosenki były kopią pierwotnych wykonań, a 2 płyty były puste. Wierzymy, że w kolejnych konkursach będziemy mogli nagrodzić więcej uczestników. Życzymy powodzenia na artystycznej niwie.

Organizatorzy informują, że dyplomy wraz z nagrodami zostaną dostarczone do szkół laureatów konkursu do 10 czerwca.
01.06.2022