Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Informacja

informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia edukacyjne w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w okresie od 20.12.2021 do 9.01.2022 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Dyrektor szkoły
20.12.2021