Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z panią prawnik z Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”

W piątek 1 października klasy 2a, 3Cp i 3Cg wzięły udział w spotkaniu z panią prawnik z Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”. Jest to organizacja non-profit mająca na celu wspieranie rozwoju zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Podczas spotkania młodzież poznała zagadnienia z zakresu prawa karnego, w tym między innymi zasady postępowania w sprawach nieletnich. Uczniowie zapoznali się z rodzajami wykroczeń popełnianymi przez osoby nieletnie. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób sądy wymierzają kary osobom poniżej 13 roku życia, w przedziale 13 – 17 lat, jak i również osobom po ukończeniu 17 roku życia. W ciekawy i zrozumiały sposób przedstawicielka Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” przybliżyła nam temat postępowania karnego w sprawach nieletnich przestępców. Aby urozmaicić przebieg spotkania, swoje rozważania argumentowała przykładami spraw z sali sądowej. Dzięki wizycie pani mecenas mieliśmy możliwość lepszego poznania prawa karnego oraz poszerzenia swojej wiedzy poza tą podręcznikową.
Grzegorz Adamczyk

Grzegorz Adamczyk
08.10.2021