Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XIII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

W dniu 5 października w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie odbył się współorganizowany przez nasze liceum XIII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego z tematem wiodącym – „Julian Przyboś – najwybitniejszy poeta Strzyżowszczyzny”. Obejmował on sesję popularnonaukową, w trakcie której referaty wygłosili: prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg (Wiersze dla Uty ), dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR (Wokół wiersza „Październik 1956”), dr hab. Jan Wolski, prof. UR (Śladami Juliana Przybosia w Szwajcarii), dr Stanisław Dłuski („Ja – świat”. Idee Juliana Przybosia), dr Mirosław Czarnik (Jaka pamięć o Przybosiu? Strzyżowskie reminiscencje) oraz mgr Monika Partyk (Julian Przyboś dla mnie, czyli twórczy rezonans), koncert uczniów szkoły muzycznej oraz wystawę zdjęć Roberta Rajnera.
W tym ważnym dla lokalnej społeczności przedsięwzięciu kulturalno-naukowym, oprócz zaproszonych gości, wzięła też udział klasa IIC, powiększając swoją wiedzę o tak ważnym dla powiatu strzyżowskiego poecie, jakim był Julian Przyboś.
Mirosław Czarnik
06.10.2021