Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Koniec roku szkolnego w Kamerunie – Adopcja Serca

W grudniu 2019 roku podczas kiermaszu świątecznego zbieraliśmy pieniądze na Adopcję Serca w Kamerunie. Od nowego roku szkolnego 2020/2021 chłopiec – Mexigiez Melevong dzięki naszej zbiórce rozpoczął naukę w II klasie Szkoły Podstawowej.
Jak w Polsce i tak w Kamerunie rok szkolny dobiegł końca. Nasz podopieczny z sukcesem zakończył kl. II i od nowego roku szkolnego rozpoczął naukę w kl. III. Otrzymaliśmy od Siostry, która koordynuje Adopcję Serca zdjęcie jego świadectwa szkolnego. Chcemy podzielić się radością, że dzięki otwartości serca naszej społeczności szkolnej Mexigiez może zdobywać wykształcenie. Raz jeszcze chcemy więc podziękować wszystkim dzięki którym chłopiec może się uczyć. A jak widzimy już są tego owoce.
Magdalena Maraj

Magdalena Maraj
06.09.2021