Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„WAKACYJNE PODGLĄDANIE PRZYRODY -
zapraszamy do udziału w konkursie!

Lubisz fotografować przyrodę? Potrafisz uwiecznić w kadrze niezwykłe i ulotne chwile spotkań z naturą? Zatem ten konkurs jest dla Ciebie!
Zrób ciekawe i zachwycające zdjęcie telefonem, aparatem lub innym urządzeniem mobilnym, a inspiracją niech będzie przyroda-zarówno ożywiona jak i nieożywiona, czy szczególnie urokliwe miejsce...
Zachęcamy do podróży w naturze-wszak latem w przyrodzie dzieje się tak wiele… Świat roślin i zwierząt zwykle mijany w pośpiechu może okazać się wielce intrygujący, gdy przyjrzeć się mu z bliska z uwagą :-) Chwile zaCHWYCONE czekają na Ciebie!:)
Poniżej regulamin konkursu.
WARUNKI KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz Nadleśnictwo w Strzyżowie.
2. Adresatami konkursu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.
3. Celem konkursu jest:
-propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
-rozwój zainteresowań przyrodniczych,
-umożliwienie uczniom prezentacji własnych zainteresowań i talentów,
-popularyzacja fotografii wśród młodzieży,
-promowanie postaw proekologicznych,
-ukazanie różnorodności biologicznej i piękna natury.
4. Zadaniem konkursowym jest utrwalenie na zdjęciu lub w postaci krótkiego filmiku (1-2min) ciekawego obiektu/zjawiska/procesu przyrodniczego (przyroda ożywiona lub nieożywiona).
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę-zdjęcie lub filmik. Preferowany format zdjęć to 15x21 lub większe. Wywołane zdjęcia należy dostarczyć do 10.09.2021r. do pracowni biologicznej lub do pokoju pani pedagog. Zdjęcia muszą być zapisane w pliku graficznym jpg, a tekst w standardowym pliku tekstowym obsługiwanym przez program Word. Pliki należy opatrzyć nazwą w formacie Imię_Nazwisko_Klasa. Wersje cyfrowe wykonanych fotografii oraz filmiki należy przesyłać do 31.08.2021 na adres fotokonkurs2021@gmail.com Nie zezwala się na jakikolwiek retusz fotografii.
6. Do pracy należy dołączyć następujące informacje:
-imię i nazwisko autora,
-klasa,
-tytuł pracy,
-krótki (maksymalnie 1tys. znaków) opis przedstawionego w pracy obiektu/zjawiska/procesu w postaci pliku tekstowego.
7. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
8. Autor zdjęcia/filmiku wyraża zgodę na publikowanie jego pracy z podaniem danych osobowych na stronie internetowej szkoły i wykorzystanie zdjęć do zorganizowania wystawy na terenie szkoły.

PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.09.2021r.
2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu oraz uczniowie, którzy przez elektroniczne głosowanie wybiorą zwycięskie prace-każdy uczeń może oddać głos tylko na jedną pracę. Głosowanie odbędzie się w terminie 13-17.09.2021r.
3. Podczas oceny pracy uwzględniane będą następujące kryteria:
-zgodność z tematem,
-pomysłowość autora,
-walory artystyczne.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

ODPOCZYWAJCIE ZDROWO i AKTYWNIE!:)
Kazimiera Ossowska
21.07.2021