Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zdobywamy Koronę Gór Polski

17 czerwca uczniowie klas pierwszych rozpoczęli wędrówkę szlakiem Korony Gór Polski. Promując turystykę górską, ideę krajoznawstwa oraz poprawiając kondycję, zdobywaliśmy Lackową (997 m n.p.m.) – najwyższy szczyt Beskidu Niskiego. Rozpoczęliśmy wędrówkę w starej Łemkowskiej wsi – Izby, wędrując tzw. stokówką na Przełęcz Beskid leżącą na granicy Polski i Słowacji. Tutaj rozpoczęła się nasza wspinaczka tzw. „ścianą płaczu” na Lackową. Schodząc z Lackowej zdobyliśmy 2 graniczne szczyty Beskidu Niskiego – Ostry Wierch i Cygielka. Wędrówkę naszą zakończyliśmy w miejscowości posiadającej status uzdrowiska – Wysowej Zdrój. Jest to dawna wioska łemkowska, w której aktualnie zamieszkuje około 700 mieszkańców trzech wyznań. Naszą wędrówkę zakończyliśmy przy cerkwi prawosławnej.
W drodze powrotnej rozpaliliśmy ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek na Przełęczy Małastowskiej, gdzie zatrzymaliśmy się przy cmentarzu z I wojny światowej, wykonanym przez słowackiego architekta Dusana Jurvica. Dzięki tym obiektom poznaliśmy Beskid Niski w pigułce. Główne walory antropogeniczne to: cmentarze z I wojny światowej oraz elementy architektury świeckiej i sakralnej kultury łemkowskiej, a także walory przyrodnicze, jakimi są: grzbiety górskie z tzw. wychodniami fliszu, piaskowca oraz malownicze lasy bukowo-jodłowo-świerkowe.
Łączna długość naszej trasy około 15 km wycieczki o dużym zróżnicowaniu wysokości. Gratulacje należą się uczniom klas pierwszych, którzy po raz pierwszy brali udział w takiej wyprawie.
Przed nami pozostało jeszcze 27 szczytów w polskich Karpatach, Sudetach do zdobycia. Planujemy w ramach projektu „Zdobywamy Koronę Gór Polski” w przyszłym roku szkolnym na przełomie września i października wybrać się na 3-dniową wycieczkę w Beskid Śląski, Żywiecki, Mały, Makowski i Wyspowy. Naszym celem jest nie tylko zdobywanie szczytów, ale również poznawanie walorów turystycznych, krajoznawczych, wymienionych rejonów.
Bogusław Mazur
25.06.2021