Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

SKS – wznowienie zajęć


Informujemy, że zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego zostają wznowione. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy i przeznaczone są dla dziewcząt i chłopców. Odbywać się będą na świeżym powietrzu na boiskach przyszkolnych w każdy wtorek i czwartek od godziny 15.00 – 16.00. Do dyspozycji mamy: boisko do piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej, bieżnię lekkoatletyczną i kort tenisowy. Limit osób na zajęciach to 25. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przedłożenie lub przesłanie na maila, wypełnionego Oświadczenia uczestnika Programu Szkolny Klub Sportowy lub Oświadczenia przedstawiciela ustawowego uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej). Oświadczenia są do pobrania w załącznikach.
Oświadczenia uczestnika Programu Szkolny Klub Sportowy
Oświadczenia przedstawiciela ustawowego uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej)

SKS na boiskach szkolnych:
Wtorek 15.00 – 16.00
Czwartek 15.00 – 16.00


Zapraszam
Paweł Pelewicz
pelewicz.pawel@lo-strzyzow.pl
23.04.2021