Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„TO MOGĄ BYĆ DOPALACZE!”

Kilka faktów o dopalaczach
Dopalacze to „nowe narkotyki” bardzo niebezpieczne dla człowieka. Konsekwencje ich zażycia mogą być bardzo dotkliwe, ze śmiercią włącznie.Problem tkwi w tym, że po dopalacze sięgają bardzo młodzi ludzie, często jeszcze dzieci, które nie są świadome czyhającego w małym, kolorowym produkcie niebezpieczeństwa.
Są jednak środowiska, którym zależy na dużej sprzedaży narkotyków i dlatego rozpowszechniają informacje mające zachęcić młodych ludzi do spróbowania i uśpić ich czujność. Propagują wśród młodzieży rożne mity fałszujące rzeczywiste skutki brania. Nie mówią o zgonach spowodowanych jednorazowym zażyciem dopalacza, czy wielonarządowych uszkodzeniach i stratach, jakie młodzi ludzie ponoszą, kiedy podejmują nieświadomie ryzyko.
Młodzi ludzie, w tym też dzieci, często nie mają wiedzy na temat tego, że w skład dopalaczy wchodzą substancje psychoaktywne, działające na ośrodkowy układ nerwowy człowieka (mózg), powodując często nieodwracalne zmiany a nawet śmierć.
W narkotykach znajdują się groźne substancje dla zdrowia i życia, a ich zażycie dla wielu młodych ludzi niestety kończy się tragicznie.
Producenci przecież nie mówią o tym, że nie ma kontroli jakości dopalaczy. Jednego dnia sprzedawca dopalaczy sprzedaje pod tą samą nazwa trutkę na szczury, a drugiego nawóz do roślin, zmielone szkło i inne.
Dlatego podstawowe pytanie lekarzy ratujących na SOR-ach życie młodych pacjentów zatrutych narkotykami brzmi: „Co on wziął?”. Brak odpowiedzi na to pytanie często kończy się śmiercią człowieka, którego co prawda dowieziono do placówki medycznej, ale nie było wiadomo czym go ratować, a podanie elektrolitów wypłukujących truciznę nie wystarczyło. W wielu przypadkach lekarze są bezsilni wobec dopalaczy i ponoszą klęskę.
Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w 2018 r. po zażyciu dopalaczy zmarły 162  osoby, a ponad 4,2 tys. miało kłopoty zdrowotne i wymagało interwencji lekarskiej. Najwięcej, bo aż 67 zgonów z powodu nowych narkotyków zanotowano w woj. śląskim.

Każdy zażyty dopalacz niesie za sobą ryzyko zatrucia, ale też utraty życia.!
Każdy narząd może zostać uszkodzony przez dopalacz!

Najczęściej występujące konsekwencje zażycia dopalacza:
    wymioty,
    biegunki, którym towarzyszy rozluźnienie zwieraczy czyli nietrzymanie moczu i kału,
    dezorientacja co do miejsca i czasu,
    bełkotliwa mowa,
    pobudzenie psychoruchowe, bezsenność,
    gwałtowny wzrost temperatury ciała, który uznaje się za bezpośrednią przyczynę śmierci u osób zatrutych dopalaczami,
    bóle wieńcowe, udary mózgu,
    utrata przytomności, śpiączka,
    nieodwracalne uszkodzenie nerek i innych narządów,
    problemy z oddychaniem,
    stany lękowe,
    urojenia, wahania nastroju, przerażające halucynacje, które często kończą się samobójstwem,
    uzależnienie,
    w wielu przypadkach śmierć.
Dopalacze wywołują choroby psychiczne.
Symptomy świadczące o tym, ze ktoś z naszego otoczenia bierze „nowe narkotyki”:
    pobudzenie, niepokój, nerwowość, agresja często przechodząca w zmęczenie, senność,
    pojawiające się halucynacje,
    nieracjonalne zachowania, wypowiedzi wyrwane z kontekstu,
    zaburzenia koordynacji,
    bełkotliwa mowa, nadmierna gadatliwość,
    dający się zauważyć nietypowy wygląd oczu i specyficzna reakcja na światło (po zażyciu środków pobudzających i halucynogennych charakterystycznym jest powiększenie źrenic, po zażyciu heroiny charakterystycznym jest zwężenie źrenic i szkliste oczy natomiast przekrwione białka mogą sygnalizować użycie marihuany czy haszyszu).

Gdzie szukać pomocy dla dziecka?
116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia.
800 12 12 12- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
800 120 148 - Anonimowa policyjna linia specjalna.
800 100 100 - Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.
801 199 990 - Antynarkotykowy Telefon Zaufania.
800 060 800 - całodobowa bezpłatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawach dopalaczy.
www.narkomania.org.pl – baza poradni leczenia uzależnień.
Mając podejrzenie, że młody człowiek eksperymentuje ze środkami psychoaktywnymi należy niezwłocznie poszukać pomocy.


Przygotowano na podstawie:
1.    Materiałów do kampanii „Narkotyki to mnie nie kręci”.
2.    Materiałów do kampanii „Dopalacze – powiedz stop”.
3.    Co to są dopalacze https://temptavit.pl/blog/co-to-sa-dopalacze/
4.    https://www.rp.pl/Prawo-karne/307029921-Dopalacze-nowe-narkotyki-zabijaja-skuteczniej.html
Barbara Modliszewska
22.04.2021