Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Konkurs na temat SAVOIR-VIVRE
w ramach innowacji pedagogicznej „Szkoła dobrych manier czyli jak żyć wśród ludzi" rozstrzygnięty !

Dziękujemy za liczny udział w trzech testach wiedzy z zakresu savoir-vivre.
Uczestnicy wykazali się rozległą wiedzą z kultury zachowania w sferach życia osobistego zawodowego, społecznego.
Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody główne oraz siedem wyróżnień.
Nagrody główne:
1.EwaZagórska kl. 1C
2.Kinga Pelczar kl. 3A
3.AleksandraSikora kl. 2Cp


Wyróżnienia (równorzędne):
JacekŁuszczki kl. 2Cg
KacperNieroda kl. 1A
KingaNizicka kl. 3B
Paulina Ruszała kl. 2Cg
Justyna Szostak kl. 1B
MartynaWłodyka kl. 2Bp
JoannaZiobro kl. 2Cg

Gratulujemy zwycięzcom !!!
Na zwycięzców czekają nagrody. Po odbiór nagród zapraszamy po świętach.

Skład komisji konkursowej:
Grzegorz Adamczyk
Urszula Mendelowska
Barbara Modliszewska
Regina Pelczar
31.03.2021