Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Światowy Dzień Tolerancji - Newsy - Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Światowy Dzień Tolerancji

Światowy Dzień Tolerancji, to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i corocznie obchodzone 16 listopada. Powstanie tego święta było spowodowane inicjatywą UNESCO, która z kolei wywołana była rozprzestrzeniającym się zjawiskami nietolerancji, rasizmu, nacjonalizmu, antysemityzmu czy chociażby przemocy, które towarzyszą często dyskryminacji mniejszości.

Data tego święta nie jest przypadkowa, gdyż 16 listopada 1995 r. państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Jest to święto akceptacji, uznania i szacunku dla różnorodnych kultur całego świata.

Celem obchodów tego dnia jest m. in. znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji, zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji, wypracowanie praktycznych wskazówek dla instytucji publicznych w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.
16.11.2020