Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

SPOTKANIA WYWIADOWCZE Z RODZICAMI

W dniach 21-24.09. o godz. 16.00 odbędą się spotkania wywiadowcze z rodzicami. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:
     21 września – kl. 1A, 1B, 1C, 1D
     22 września – kl. 2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp
     23 września – kl. 2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg
     24 września- kl. 3A, 3B, 3C
W dniu 24 września o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców do szkolnej Rady Rodziców. Spotkania, w celu zapewnienia Państwu – Rodzicom maksymalnego bezpieczeństwa, odbędą się w dużych salach w różnych częściach budynku ( harmonogram sal znajdować się będzie przy wejściu do szkoły), z zaleceniem zasłaniania ust i nosa. Jednorazowe maseczki będą wyłożone przy wejściu do szkoły oraz obok sal, w których odbywać się będą wywiadówki.
16.09.2020