Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Drodzy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Nauczeni doświadczeniami z nauki zdalnej trwającej od marca aż do zakończenia roku szkolnego wszyscy pragnęliśmy, aby od 1 września móc uczyć się już „normalnie”, czyli w salach, pośród kolegów i koleżanek i w żywym kontakcie z nauczycielem. Dotyczy to wszystkich, a szczególnie zapewne uczniów klas pierwszych, tak ciekawych nowego środowiska rówieśniczego, nauczycieli i samej szkoły. I właśnie nadszedł czas tego powrotu, choć w warunkach, przed którymi mentalnie broniliśmy się wierząc, że pandemia ustąpi i świat, także ten szkolny, wróci do zupełnej normalności. Niestety, tak nie jest. Wracamy do szkoły wciąż w sytuacji epidemicznej, wymagającej specjalnych zachowań i przede wszystkim wielkiej wspólnej odpowiedzialności. To dla nas wszystkich: uczniów, rodziców, nauczycieli, innych pracowników szkoły, wielka próba. Bądźmy w swych zachowaniach godni miana członka społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Poprzez odpowiedzialne postępowanie, dbałość o siebie, a tym samym także o innych potwierdźmy, iż wspaniałość rodzi się z prostych i oczywistych rzeczy: przestrzegania procedur, słuchania nauczycieli, świadomości, iż ode mnie zależy nie tylko zdrowie moje, ale i moich kolegów. A przecież nie będzie w tym trudnym roku nic wspanialszego niż to, iż wszyscy pozostaniemy zdrowi.
Na stronie internetowej szkoły znajdują się wspomniane procedury, które pomogą nam funkcjonować w szkole. Przeczytajcie je, proszę, najważniejsze fragmenty głęboko wryjcie w pamięć. Ich przestrzeganie jest niezwykle ważne, nawet jeśli z niektórymi trudno się Wam będzie pogodzić. Wszystkie one służą przecież naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
Nie zapominajcie też o intensywnej nauce od pierwszych dni szkoły, ewentualnych niepowodzeń edukacyjnych nie pozwolę Wam tłumaczyć epidemią ☺. Przynoście swoją szkolną postawą i sukcesami w nauce w tym trudnym czasie radość Waszym rodzicom i bliskim.

Wspólnymi siłami wygramy z koronawirusem – jestem o tym przekonany
Wasz dyrektor
31.08.2020