LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Strzyżowskie liceum zawsze wśród najlepszych w Polsce!

Ukazał się kolejny, po organizowanym przez „Perspektywy” ranking, w którym nasze liceum zajmuje czołowe lokaty. Jest nim zestawienie najlepszych szkół, które przygotował tygodnik Newsweek. Metodologia przyjęta przez organizatora obejmuje m.in. zdawalność matury, jej rezultaty, wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (w uproszczeniu – EWD, pokazując różnicę między wynikami egzaminu gimnazjalnego i maturalnego sprawdza, na ile uczeń zwiększył swoje kompetencje edukacyjne w porównaniu z poprzednim etapem edukacyjnym) oraz liczbę olimpijczyków na poziomie centralnym i międzynarodowym.
Niezwykle miło nam zakomunikować, iż strzyżowskie liceum po raz kolejny potwierdziło znakomitą jakość nauczania i pokazało wielkie możliwości, jakie uczniowie uzyskują dzięki edukacji w nim. W rankingu szkoła znalazła się bowiem w ścisłej wojewódzkiej czołówce, plasując się na znakomitym 8. miejscu (204. miejsce w Polsce) i dystansując wiele renomowanych szkół rzeszowskich, będąc przy tym najmniejszym ośrodkiem edukacyjnym w pierwszej dziesiątce rankingu. Jako że jesteśmy również szkołą, w której wartości etyczne pełnią bardzo istotną rolę, nie będziemy wymieniać nazw tych placówek, by podkreślać własną wartość – my jej jesteśmy świadomi, a wszystkich zainteresowanych szczegółowymi danymi odsyłamy do nr. 25/2020 Newsweeka.
To wspaniały sukces, którego nie byłoby bez wielkiego zaangażowania nauczycieli, uczniów, ich rodziców, a także owocnej współpracy z organem prowadzącym szkołę – Powiatem Strzyżowskim. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasza szkoła z powodzeniem konkuruje edukacyjnie ze znacznie większymi i bardziej znanymi szkołami w województwie i regularnie pojawia się w zestawieniach najlepszych szkół w Polsce bez względu na to, kto je przygotowuje.
01.07.2020