LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Uwaga konkurs: Różne działania. Jeden cel: BIORÓŻNORODNOŚĆ!

Dzisiaj, 22.maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.Czym jest różnorodność biologiczna? Różnorodność biologiczna to złożona sieć życia, której częścią jesteśmy też i my sami. Jest to termin oznaczający całe bogactwo form i przejawów życia na Ziemi. Różnorodność obejmuje nie tylko „dziką” przyrodę, ale także rasy zwierząt i odmiany roślin wyhodowane przez człowieka. To także wielość zachodzących między nimi zjawisk i procesów tworzących razem nierozerwalny system życia, w którym sami stanowimy ogniwo. Nic więc dziwnego, że znaczenia różnorodności biologicznej dla trwania ludzkości i jakości jej egzystencji nie sposób przecenić.
Ocenia się, że ponad 40% światowej gospodarki opiera się na biologicznych produktach i procesach. Od bogactwa roślin, zwierząt i mikroorganizmów zależy wyżywienie ludzkości, jej zdrowie, potrzebny opał, bezpieczeństwo społeczne. Nie sposób wprost ocenić, jak wiele znaczy bogactwo życia na Ziemi dla rozwoju kultury, zaspokojenia potrzeby piękna i wartości duchowych – krótko mówiąc dla jakości życia. Po prostu nie można wyobrazić sobie naszego trwania na Ziemi bez tej obecnej wokół nas wielości form żyjącego świata! Niestety, różnorodność biologiczna zmniejsza się wprost na naszych oczach! Utrata różnorodności biologicznej to niepokojące ze wszech miar zjawisko, które, co potwierdzają badania, nabiera coraz większego tempa. W ciągu ostatnich 50 lat ludzkość zmieniła i nadal zmienia ekosystemy szybciej i bardziej dramatycznie niż w jakimkolwiek okresie w całej dotychczasowej historii. Jak alarmują naukowcy na naszych oczach trwa kolejneWielkie Wymieranie. Wymieranie gatunków zachodziło w historii Ziemi wielokrotnie i jest to zjawisko ciągłe, jednak obecnie zachodzi ono na olbrzymia skalę i przebiega szybciej niż kiedykolwiek.
Coraz częściej mówi się o zagrożeniach bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka, a głównie z niszczeniem siedlisk np. pod nowe inwestycje, intensywnym rolnictwem, nadmiernym eksploatowaniem zasobów, zanieczyszczeniami, zmianami klimatycznymi czy gatunkami inwazyjnymi wędrującymi wraz z ludźmi.
Każde pokolenie ma styczność z coraz mniejszą liczba gatunków….To dość przytłaczające. Na szczęście jednak, każdy z nas może podjąć działania, aby zmienić ten stan rzeczy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i każdemu powinno zależeć na poprawie jego kondycji.
Wychodząc naprzeciw potrzebie działań na rzecz zachowania bioróżnorodności, zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Różne działania. Jeden cel: BIORÓŻNORODNOŚĆ!”
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów, nauczycieli i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Udział w nim polega na podjęciu konkretnych działań proekologicznych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej. Zadbajmy wspólnie o utrzymanie otaczającego nas bogactwa przyrodniczego poprzez wielorakie eko-praktyki np. budując domki – hoteliki dla zapylaczy, zakładając ogrody, balkony, tarasy przyjazne naturze z wieloma gatunkami roślin miododajnych, budkami lęgowymi dla ptaków, tworząc kompostowniki, segregując śmieci itp. Dokumentacje tych działań w postaci zdjęć lub filmików należy dostarczyć po wakacjach do 20 września do pracowni biologicznej.
Wasze prace konkursowe zostaną umieszczone w fotogalerii na stronie szkoły, a wykonane eksponaty zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Za najlepsze pracę przewidziane są nagrody.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
K.Ossowska i B.Modliszewska – autorki innowacji ekologicznej „BYCIE EKO JEST SPOKO”
22.05.2020