LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Finał XIII Ogólnopolskiej Olimpiady
„O Diamentowy Indeks AGH” –MATEMATYKA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostają odwołane. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia Olimpiady otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiady.
Podział na finalistów poszczególnych stopni odbył się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu i organizacji XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.
Na podstawie w/w Zarządzenia Mateusz Kuczek, uczeń klasy 3A, który w zawodach II stopnia Olimpiady z matematyki osiągnął wynik 100 % uzyskał status: finalista I stopnia.Mateusz w nagrodę otrzymał indeks AGH w Krakowie na 16 wydziałów i 67 kierunków studiów.
Mateuszowi gratulujemy i życzymy sukcesu.
Opiekunem ucznia jest Pan Jerzy Moskal.
23.04.2020