LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

ZAMKNIĘCIE BUDYNKU

DECYZJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ, BUDYNEK LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZOSTAJE ZAMKNIĘTY DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI.

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR. (17)2761249 
LUB PRZEZ E-MAIL: [email protected]

Dyrektor Szkoły
16.03.2020