Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Po raz kolejny jesteśmy wśród najlepszych szkół Podkarpacia!


O tym, że nasze liceum jest szkołą bardzo dobrze przygotowującą do egzaminów maturalnych oraz olimpiad przedmiotowych wiedzą ci, którzy do niego uczęszczali bądź uczęszczają. A teraz mogą się o tym przekonać wszyscy - zostaliśmy bowiem srebrną szkołą rankingu "Perspektyw", plasując się na bardzo wysokim - 22. miejscu na 215 liceów w województwie i na 425. miejscu w Polsce. Sukces ten jest wypadkową pracy uczniów, nauczycieli oraz efektywnej współpracy z rodzicami i pokazuje, że świetna edukacja nie musi być domeną wyłącznie wielkich miast. BRAWO MY!

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2020
09.01.2020