Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zjazd Szkolnych Kół Caritas

Dnia 20 listopada w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbył się zjazd wolontariuszy i opiekunów przynależących do Szkolnych Kół Caritas, w którym uczestniczyła również delegacja z naszej szkoły w składzie: Patrycja Armata, Grzegorz Oliwa oraz Patryk Micał pod opieką asystenta ks. Karola Hadama. Pierwsza część spotkania dotyczyła inicjatyw, jakie podejmowane były przez wolontariuszy oraz przez Caritas diecezji rzeszowskiej w minionym roku. Wspomniano m.in. olimpiadę dla niepełnosprawnych, ogólnopolską akcję „Kromka chleba dla sąsiada”, czy też kwesty cmentarne podczas Uroczystości Wszystkich Świętych, które przeprowadzane były na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Gościem drugiej części spotkania był ambasador Światowych Dni Młodzieży w Polsce ks. Jakub Bartczak, o którym powiedziano, że jest najlepszym raperem wśród księży i zarazem najlepszym księdzem wśród raperów. W krótkich wystąpieniach między piosenkami, zwracał on uwagę, że działania na rzecz innych ludzi przynoszą radość i szczęście. „Pomagając innym, sami stajecie się szczęśliwymi ludźmi. Nie da się być szczęśliwym żyjąc tylko dla siebie. Niektórzy nie wiedzą, gdzie jest prawdziwe szczęście, i szukają na oślep. Nie da się być szczęśliwym przez rzeczy, przez sławę i pieniądze. Ważny jest cel i sens życia. Szczęście to miłość. Szczęście to bycie kochanym i kochanie innych, to życie dla drugiego człowieka” – podkreślał duchowny.
Na zakończenie wicedyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej ks. dr Piotr Potyrała zaproponował wiele inicjatyw, jakie szkolne zespoły charytatywne mogłyby podjąć w najbliższym czasie. Następnie wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji podejmowanych przez nas działań i osób do których śpieszymy z pomocą.
Karol Hadam
25.11.2019