Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Miłość sprawdza się w czynie”

Św. Grzegorz Wielki

W uroczystość Wszystkich Świętych, uczniowie naszej szkoły, którzy chętnie udzielają się w różnych działaniach charytatywnych, po raz kolejny wzięli udział w kweście odbywającej się na cmentarzu św. Michała w Strzyżowie. Inicjatorem tej corocznej akcji jest Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które przesłało słowa wdzięczności za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki:
„Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Bez Was i Waszego zaangażowania i pomocy nie byłoby to możliwe. Bardzo dziękujemy za cały trud i poświęcenie swojego wolnego czasu i wiarę w to, że możemy to zrobić. To Wasz sukces, którym nas obdarowaliście”.
Dochód z tegorocznej zbiórki przeprowadzonej na łącznie 44 cmentarzach Rzeszowa i innych miejscowości Podkarpacia przeznaczony zostanie na zakup windy w schronisku dla bezdomnych kobiet w podrzeszowskiej Racławówce oraz na bieżące potrzeby Towarzystwa. Organizacja prowadzi jeszcze m.in. schroniska dla mężczyzn w Jaśle i Rzeszowie oraz kuchnię dla ubogich wydającą około 800 posiłków dziennie. W tym roku zebrano 162,5 tysiąca złotych, ustanawiając tym samym nowy rekord. Kwota jest większa o 7,5 tysiąca zł w porównaniu do roku ubiegłego.
Szkolne Koło Caritas pragnie również podziękować za współpracę p. Joannie Wnęk, która już od wielu lat podejmuje tę inicjatywę w naszej społeczności szkolnej, ucząc tym samym młodzież wrażliwości na potrzeby innych.

Ks. Karol Hadam
Asystent SKC
Karol Hadam
06.11.2019