Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Dobre przemówienie powinno wyczerpać temat, a nie słuchaczy”

Winston Churchill

Wystąpienia publiczne, prowadzenie prezentacji to bardzo ważne i aktualne treści zajmujące istotne miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Poznanie technik przekazu, wykonanie ćwiczeń, które korzystnie wpływają na skuteczną i efektywną komunikację stało się udziałem naszych uczniów podczas zajęć prowadzonych przez Panią dr Annę Słowik, pracownika dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zajęcia stały się okazją do wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań z zakresu budowania pozytywnego wizerunku podczas wypowiedzi publicznych, przekonywania audytorium do własnych pomysłów, koncepcji.
Zajęcia odbyły się w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w dniu 4 listopada 2019r. Wzięli w nich udział uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum.
Regina Pelczar
05.11.2019