LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

„Trzeźwość to odpowiedzialność: za siebie, za rodzinę, za Ojczyznę”.

„Nie pragnijmy takiej Polski, która by nic nie kosztowała” - św. Jan Paweł II

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie ogłasza konkurs pod hasłem:
„Trzeźwość to odpowiedzialność: za siebie, za rodzinę, za Ojczyznę”.

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace będą rozpatrywane w kategoriach:
• plakat wykonany techniką dowolną
• ulotka edukacyjna
2. Każdy uczestnik dostarcza pracę oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
- imię i nazwisko autora
- nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, klasa, kontakt telefoniczny
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-074, ul. Gałęzowskiego 4 jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu
3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
5. Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu stanowi wyrażenie zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna na jej publikację na stronie biblioteki i jej profilu na facebooku.    
7.Prace konkursowe winny być złożone w Bibliotece Pedagogicznej
mieszczącej się w budynku Poczty w Strzyżowie przy ul. Parkowej 7 (II piętro) do dnia 27 listopada 2019 r. lub w przypadku uczniów LO Strzyżów w gabinecie pedagoga szkolnego.

PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:

1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką.
3. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
4. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kontakt z organizatorem pod n-rem tel. 17 2761-484, drogą elektroniczną strzyzow@pbw.org.pl, lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 – 16.30.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
30.10.2019