Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

W dniu 16 września( poniedziałek) planowane jest spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
Termin ten jest podyktowany realizacją działań projektowych( rekrutacja uczniów do projektu).

Spotkania planowane są wg harmonogramu:
  • spotkanie z dyrekcją, pedagogiem doradcą zawodowym w auli - godz. 16:00 rodzice uczniów klas 1 po szkole podstawowej, później z wychowawcami w klasach
  • w auli - godz 16:30 rodzice uczniów klas 1 po gimnazjum, później z wychowawcami w klasach
  • rodzice uczniów klas 2 i 3 godz 16:30 - spotkanie bezpośrednio z wychowawcami w klasach
  • rodzice uczniów klas 2 o godz 17:00- spotkanie w auli z dyrekcją i koordynatorem projektu p.B.Wójcik

Więcej informacji i propozycja tematyki spotkań w terminie późniejszym.
Ilona Nowicka
10.09.2019