LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XII Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego

Szkół Podstawowych i Gimnazjów Powiatu Strzyżowskiego


W XII edycji Turnieju gościliśmy w naszej szkole uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie. W części drużynowej reprezentowało swoje szkoły łącznie 35 uczniów, a do konkursu indywidualnego przystąpiło 19 uczestników.
Część drużynowa w tym roku odbyła się pod hasłem: World Heritage Journeys in the European Union
i wymagała przygotowania dwuczęściowej angielskojęzycznej prezentacji wybranego zabytku UNESCO oraz miejsca w okolicy zamieszkania, które do takiego wyróżnienia mogłoby pretendować.
Celem tej części konkursu było przybliżenie uczniom idei europejskości oraz promowanie otwartości na różnorodność kulturową Europy.
Jury w składzie:
p. Mirosław Czarnik, p. Karina Zając, p. Joanna Martens-Skoczek, p. Barbara Pięciak i p. Łukasz Wolan przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca dla obydwu szkół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie.

Lista laureatów konkursu indywidualnego:
I miejsce – Aleksandra Stefanik
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku

II miejsce – Szymon Leja
uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

III miejsce – Weronika Jamróz
uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie

Drużyny oraz laureaci konkursu indywidualnego otrzymują dyplomy i nagrody
ufundowane przez Organizatorów
- Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnieju.
Do nauczycieli kierujemy podziękowania za owocną pracę z młodzieżą
oraz gratulacje za wysokie wyniki uczniów.
Zapraszamy do współpracy w kolejnym roku szkolnym.

Organizatorzy – nauczyciele języka angielskiego LO i ZST:
Beata Wójcik, Iwona Trojanowska, Barbara Pięciak
Beata Wójcik
27.03.2019