LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Warsztaty na Wydziale Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dnia 19 maja 2018 roku, 30-osobowa grupa uczniów z klas: 1B, 1C, 2B oraz 2C po raz kolejny odwiedziła Wydział Biologiczno - Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowo – laboratoryjnych w ramach podpisanej umowy o współpracy między URz i naszym Liceum. Tym razem tematyka warsztatów edukacyjno – dydaktycznych dotyczyła zagadnień z biochemii i botaniki. Zajęcia rozpoczęliśmy wykładem pt. „Słów kilka o ekspresji genów” pana dra Mateusza Mołonia – pracownika naukowego z Katedry Biochemii i Biologii Komórki. Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o genach, ich transkrypcji oraz translacji. Następnie sami mogliśmy zrobić doświadczenia i przekonać się m.in. jakie czynniki wywołują denaturację białek.
Druga część warsztatów dotyczyła roślin. Zajęcia poprowadziła pani dr Agata Stadnicka – Futoma z Katedry Botaniki. Wysłuchany wykład pt. „Zapylenie, zapłodnienie, nasiona i owoce” był świetną powtórką przed czekającym nas za tydzień badaniem osiągnięć edukacyjnych z biologii. Podczas ćwiczeń pracowaliśmy na różnorodnym materiale roślinnych organów generatywnych. Musieliśmy się wykazać wiedzą i umiejętnością rozpoznawania owoców i nasion, co wcale nie było takie łatwe, ale z pomocą pani doktor daliśmy radę.
Takie zajęcia nie tylko rozwijają nasze zainteresowania, ale są również okazją do doskonalenia umiejętności mikroskopowania i posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, co może okazać się bardzo przydatne w przyszłości.
Uczestniczka warsztatów-Justyna Pilch, kl.2C
05.06.2018