Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Sukcesy edukacyjne Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2017/2018:


  1. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych: tytuł laureata (6. wynik punktowy w kraju) oraz
    finalisty XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, tytuł finalisty XXX Olimpiady
    Filozoficznej.
  2. Zdobycie tytułu srebrnej szkoły w rankingu czasopisma „Perspektywy” – 23. miejsce w
    województwie.
  3. 7. miejsce w województwie w Rankingu Szkół Olimpijskich „Perspektyw”.


Strzyżowskie liceum świetnie przygotowuje także do egzaminu maturalnego, o czym świadczą wyniki
z najbardziej pożądanych w rekrutacji na studia wyższe przedmiotów na poziomie podstawowym*:


Język polski – 13. miejsce w województwie
Matematyka – 14. miejsce w województwie
Język angielski: 17. miejsce w województwie,

a zwłaszcza rozszerzonym*:
Informatyka – 1. miejsce w województwie
Geografia – 2. miejsce w województwie
Matematyka – 3. miejsce w województwie
Fizyka – 5. miejsce w województwie
Język angielski – 12. miejsce w województwie
Chemia – 14. miejsce w województwie
Biologia – 17. miejsce w województwie.

*sprawdź i porównaj nas z innymi szkołami na stronie liceapolskie.pl