LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dobre przemówienie powinno wyczerpać temat, a nie słuchaczy