Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dobre przemówienie powinno wyczerpać temat, a nie słuchaczy