LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dzień Dziecka „naukowo”