LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kolejne warsztaty na wydziale Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego