LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Projekt ścieżek dydaktycznych po Czarnorzecko- Strzyżowskim Parku Krajobrazowym