Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Arkusz do obliczania średniej ważonej ocen

Poprawiony arkusz do obliczania średniej ważonej ocen. W tym również wersja do 25 ocen! Ułatwi to Państwu obliczenia oceny semestralnej. (POBIERZ PLIK)
Arkusz służy do obliczania średniej ważonej ocen szkolnych. Maksymalnie można wpisać 25 ocen dla każdego z uczniów.

Ekran programu:

Użycie arkusza:
  1. Przy otwarciu dokumentu proszę kliknąć "włącz makra" jeśli pojawi się pytanie o aktywną zawartość arkusza.
  2. W wierszu "Waga" należy wpisać wagę oceny dla każdej z kolumn ocen.
  3. Oceny uczniów wpisujemy w tradycyjny sposób z użyciem "plusów" i "minusów". Wpisujemy np. '-5' a nie '4,67'. Jeśli uczeń nie ma oceny, to komórkę zostawiamy pustą. Proszę nie wpisywać w takim przypadku liczby '0' (zero) ani nie wpisywać spacji lub innych znaków.
  4. Drukowanie w sposób tradycyjny dla arkusza kalkulacyjnego lub klikając przycisk "DRUKUJ" (wydruk na domyślnej drukarce).    Sugestie poprawek mile widziane :)
    Autor arkusza: Bogusław Popieluch
05.01.2013-17.01.2013