Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Egzaminy poprawkowe

23.08.2021r, biologia, wos - 9:00, język polski - 10:00
25.08.2021r, matematyka, chemia - 9:00
20.07.2021-26.08.2021